Financovanie formou úveru

  • rezervačný poplatok vo výške 5.000 – 10.000 € v závislosti od ceny apartmánu
  • 20% z kúpnej ceny apartmánu do 14-tich dní od podpisu zmluvy o budúcej zmluve
  • 80% z kúpnej ceny apartmánu do 14-tich dní od podpisu kúpnej zmluvy

V prípade platby vopred nad rámec stanoveného rozpisu vieme poskytnúť adekvátnu zľavu.


Kúpa z vlastných zdrojov

  • rezervačný poplatok vo výške 5.000 – 10.000 € v závislosti od ceny apartmánu
  • 20% z kúpnej ceny apartmánu do 14-tich dní od podpisu zmluvy o budúcej zmluve
  • následné doplatky v štádiu dokončovania po individuálnej dohode

V prípade financovania viac ako 50% z hodnoty apartmánu vopred je možná zľava.