Program 1


Majiteľ má výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti, nie je ničím obmedzený zhora. Odhad je 4-8 % ročne. To znamená že, majiteľ nechá svoj apartmán vyťažovať správcovskej agentúre. Majiteľovi bude vyplatené 65% z výnosu a 35% pôjde vyťažovacej agentúre (z tých 35% sú hradené všetky ostatné prevádzkové náklady spojené s apartmánom, marketing, výmena prádla a upratovanie). Majiteľ podpíše nájomnú zmluvu so správcovskou agentúrou na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Prvý rok nie je možné zmluvu ukončiť.

Program 2


Majiteľ má garantovaný výnos 4% z kúpnej ceny apartmánu bez DPH vyplácaný mesačne. Výnos 4% ročne je garantovaný nájomnou zmluvou s investorom CEA Finance II, s.r.o. na obdobie 3 rokov.

Program 3


Majiteľ má garantovaný výnos 3% z kúpnej ceny apartmánu bez DPH + výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti. Odhad výnosu je 3-6 % ročne. To znamená že, majiteľ nechá svoj apartmán vyťažovať správcovskej agentúre. Majiteľovi bude vyplatené 50% z výnosu a 50% pôjde vyťažovacej agentúre. Tento výnos 50/50 bude delený nad sumu ročných tržieb, ktorá sa pohybuje od 6.000 do 9.000 Eur v závislosti od veľkosti a typu apartmánu. Majiteľ podpíše nájomnú zmluvu so správcovskou agentúrou na obdobie 3 rokov s výpovednou lehotou 7 mesiacov. Prvý rok nie je možné zmluvu ukončiť.

Program 4


Majiteľ apartmánu si sám vyťažuje a užíva apartmán bez obmedzení.

PROGRAM 1, 2, 3 – Majiteľ má grátis 23 dní majiteľského pobytu v priebehu kalendárneho roka počas mimo sezóny (mimo sezóna je obdobie počas celého kalendárneho roka okrem termínov: od 01.06. do 30.09. vrátane, od 23.12. do 06.01. vrátane, obdobia Veľkej Noci od štvrtka do pondelka vrátane, obdobia jarných prázdnin vyhlásených na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku, obdobie štátnych a cirkevných sviatkov vyhlásených na Slovensku, v ČR a v Maďarsku.)


Všetky uvedené programy nezahŕňajú náklady za správu v podobe mesačného zálohového predpisu (cca 140 eur mesačne) a energie (cca 50 eur mesačne).

Podmienkou zaradenia investičného apartmánu do Programu 1, 2, 3 je kúpa štandardného nábytkového vybavenia apartmánu. Informácie o cene za takýto štandardný nábytkový balíček v prípade jednoizbových a dvojizbových apartmánov a jednoizbových mezonetov Vám radi poskytneme na vyžiadanie.